info@theaterdenoorderbak.nl
Tel. 0591-352300
Fax 0591-357021
Programma reservering
*  Verplichte Velden
Achternaam : *
Voorletter(s) :
Straat en nummer : *
Postcode : *
Plaats : *
Telefoon :
Mobiel :
Indien zich kinderen t/m 10 jaar, rolstoel gebonden of doven/ slechthorende in uw gezelschap bevinden, of anderen waarvoor wij voorzieningen dienen te treffen, geeft u dat hier alstublieft aan zodat wij hier rekening mee kunnen houden
opmerking :

E-mail : *
Stoelen: *
Hier kunt u aangeven of wij u de kaarten moeten toezenden (+ 2,50 administratiekosten)
  Uw kaarten worden u toegestuurd
   
   © 2006 - De Noorderbak